Sameiet Nordås Hageby


Tak og Pris AS har nå skifet totalt 26 tak for sameiet Nordås Hageby.

Bjørn Ove Teigland som var sameiet sin representant gjennom dette prosjektet ga oss følgende tilbakemelding:

På vegne av arbeidsgruppen for takutskifting I sameiet Nordås Hageby (Søråshøgda) vil jeg takke for en solid utført job med utskifting av 26 tak I sameiet. Tak ...og Pris overtok på kort varsel jobben da et annet firma trakk seg fra denne.

Jobben bestod I riving/fjerning av gammel takstein, lekter og renner og erstatte disse med duk, lekter, stein og renner. Mange benyttet seg av opsjoner med pipebeslag og trinn. Alt ble utført innen avtalt tid og til en meget god pris.

Arbeidsgruppen har bare fått positive tilbakemeldinger fra beboere på utført jobb, og husene har fått en stor ansiktsløfting.

Vi vil gi Tak og Pris de beste anbefalinger

Tak og Pris AS takker for oppdraget.


Aktuelle saker
Følg oss
  • Facebook Basic Square