Skrått tak

 

Skrå tak er den typen tak som er mest vanlig i Norge og som folk flest kjenner til. Ett skrått tak består av min. helning på 6 grader men mest vanlig i Norge har taket en helning på 25-35 grader. Man deler ofte skrå tak inn i to deler, kalde luftede tak ellervarme luftede tak. Som regel er forskjellen enkelt og greit om loftet er lagerplass (kaldloft) eller tilholdssted (varmloft). I dagens samfunn hvor tomtearealet ofte er oppbrukt men man allikevel ønsker større plass er det vanlig og innrede loftet til oppholdsrom. Her er det viktig å holde tunga rett i munn, og det utføres i dag en rekke feil som igjen fører til kondens, råte,lekkasjer m.m.

Tak og pris AS kan bistå deg med råd i forbindelse med byggeprosessen!

 

De mest vanlige taktekkingsmaterialene i Norge på skrå tak i dag er:
Takstein, takshingel, takplater, båndtekking

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.