top of page

Skrått tak

 

Skrå tak er den typen tak som er mest vanlig i Norge og som folk flest kjenner til. Ett skrått tak består av min. helning på 6 grader men mest vanlig i Norge har taket en helning på 25-35 grader. Man deler ofte skrå tak inn i to deler, kalde luftede tak ellervarme luftede tak. Som regel er forskjellen enkelt og greit om loftet er lagerplass (kaldloft) eller tilholdssted (varmloft). I dagens samfunn hvor tomtearealet ofte er oppbrukt men man allikevel ønsker større plass er det vanlig og innrede loftet til oppholdsrom. Her er det viktig å holde tunga rett i munn, og det utføres i dag en rekke feil som igjen fører til kondens, råte,lekkasjer m.m.

Tak og pris AS kan bistå deg med råd i forbindelse med byggeprosessen!

 

De mest vanlige taktekkingsmaterialene i Norge på skrå tak i dag er:
Takstein, takshingel, takplater, båndtekking

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page