KONTAKT

Tlf
E-post

KONTAKTSKJEMA

Gratis befaring

VEDLIKEHOLD AV TAKET

Den viktigste delen av huset

Taket er den viktigste delen av et bygg, men også ofte den mest neglisjerte. Små skader kan fort utvikle seg til et stort problem dersom de ikke repareres. En undersøkelse foretatt av  trygghetsbedriften Anticimex viser at under halvparten av takene på norske hus er i tilfredsstillende stand. 40 % av takene har rom for utbedringer, mens 14 % av takene lekker og krever umiddelbare tiltak.