KONTAKT

Tlf
E-post

KONTAKTSKJEMA

Gratis befaring

Kunnskap kan hjelpe deg langt. Ved riktig vedlikehold kan taket holde lenge. Over finner du en liste over fire interessante temaer du kan lese for å bedre din kunnskap om tak og vedlikehold. 

historisk blikkenslagere

Historisk om blikkenslagere

Kobber og blikkenslager produkter kan spores langt tilbake i historien. I Norge har man funnet kjeler, kar og øser av kobber helt tilbake til år 0 på boplasser og i graver.Det viser at man til finere bruk brukte kobbergjennstander. Disse gjenstandene var sannsynligvis tilvirket utenfor Norge.

Kobber og blikkenslagere etablerte seg her til lands fra slutten av 1200-tallet, først som kjelesmeder, senere som kobbersmeder og kjelepinkere. Faget var den gang et stort og vel ansett håndverk, og utøverne laget en rekke bruksgjenstander til husholdningene.

Fra 1800-tallet utviklet faget seg i retning av å bli et bygghåndverksfag med tak- og beslag-arbeid. I dag er blikkenslagerens arbeidsområde også utvidet til å omfatte både tak, fasade og ventilasjon.

Gjør din egen takskjekk

(nor-dekk.no)

Husk at rutinemessig vedlikehold kan bety sparte penger hvis du oppdager en skade tidlig. Dessuten kan det bidra til å holde taket pent og heve husets totale utseende og verdi.

Takstein 
Kontroller at alle takstein er hele og ligger riktig. Vær nøye med sjekke rundt gradrenner og snøsikring. Takstein med sprekker må skiftes ut med nye

Kontroller piper og luftehatter
Sjekk at bly og beslag ser hele og uskadet ut. Hvis disse ikke er tette kan det danne seg fuktighet og lekasjer som kan medføre mugg eller andre alvorlige skader i takkonstruksjonen og huset for øvrig

Fjern organisk materiale
Organisk materiale (jord, løv etc.) som legger seg i takrenner og rundt takstein er viktig å fjerne slik at vannet kan renne fritt ned i avløp. Rent tak bidrar til god luftsirkulasjon. Bruk gjerne tilbehør som mønebånd og fuglesprerre. Mønebånd hindrer inndriv av blant annet løv fra møne, mens fuglesperrer hindrer at småfugl bygger rede på undertaket

I tillegg kan det vært lurt å sjekke at trær og greiner i nærheten av huset er solide nok til å tåle høststormene.

Greiner som faller ned gir ofte skader på taket.

Varmluft stiger
Er ikke loftet isolert vil varmluften forsvinne opp på loftet.

Tett mellom vegg og tak 
Ta av taklistene forsiktig og tett med mineralull mellom foring og vegg. Sett listene på plass. Hvis bjelkelaget mot loftet ikke er isolert kan du rulle ut isolasjon på loftsgulvet.

takskjekk
knust takstein

Er taket ditt i faresonen?

RÅTESKADER PÅ TAK
Hvis du oppdager at du får vann inni huset ditt, er du egentlig for sent ute. Da må trolig større eller mindre deler av taket brytes opp og tørkes skikkelig. Kun hvis lekkasjen er lokalisert til for eksempel pipen – med striper eller skjolder – kan du regne med å løse problemet ved å få utbedret pipebeslaget.

Dersom ikke taket ditt er tett over lengre tid, vil vann trenge inn og på ett eller annet tidspunkt vil du få et lekkasjeproblem. Utettheter rundt gjennomføringer som piper og luftekanaler på tak fører til at regnvann og smeltet snøvann trenger inn under taksteinene. Dersom dette ikke blir utbedret vil vanninntrengingen medføre lekkasjer, fukt og råteskader. Ofte er det skrå og kompakte tak som har dette problemer.

For å unngå dette er det viktig å sjekke taket jevnlig. Følg vår sjekkliste, så vil taket holde seg tett lengre.

  • Takstein må være hel
  • Alle overganger og sveiseskjøter skal være tette
  • Gjennomføringer og overganger skal være nøyaktig utført
  • Taket skal ha riktig fall.

Hvorfor bør du ta vare på taket ditt?

Hvorfor ta godt vare på taket sitt.

Et hus har fire vegger, men bare ett tak. Taket er husets mest vind- og værutsatte fasade, og derfor er det viktig at det fungerer som det skal. Å ta vare på taket beskytter den strukturelle integriteten til huset, og kan også øke dets levetid. Et typisk tak har en levetid på 20-25 år. Vi sørger for at taket ditt tåler de klimapåkjenningene det utsettes for. Med et godt tak holder du bedre på varmen i huset, og sparer energi. Varm luft stiger, og dersom du ikke har et godt tak betyr det at du lar varmen unnslippe. Sist, men ikke minst: Vi får taket ditt til å se bra ut, slik at du kan nyte synet hver gang du kommer hjem.

Følg vår taksjekk for å sørge for at taket ditt er i god stand

Solehella borettslag