KONTAKT

Tlf
E-post

KONTAKTSKJEMA

Gratis befaring

TAKSIKRING

Takstige for sikker ferdsel

Takstige eller stigetrinn er nødvendig taksikring, slik at feieren og andre kan ferdes trygt på taket.

Det er krav i Arbeidsmiljøloven om takstige/stigetrinn for sikker tilkomst til pipe i forbindelse med tilsyn/feiing av skråtak (tak med mer enn 6 graders fall) der loftsluke eller annen tilgang ikke er tilgjengelig. 

Les om krav til taksikring her

Takstiger og stigtrinn fra Tak og Pris er tilpasset de fleste typer tak. Hør med oss om takstige eller stigetrinn passer til ditt tak. 

Tak og Pris utfører oppdrag for kunder i områdene Bergen, Sotra, Askøy og Nordhordland.

Huseier er også ansvarlig for at ikke snø og is fra tak faller ned og forårsaker skade. Les under hvordan du kan unngå dette

Bergens snøfall med Snøfanger fra Tak og Pris

Når vinteren setter inn i og vi med gjevne mellomrom får store snømengder, så vet du at snøfanger er viktig for både de som ferdes på taket og på bakken rund huset. Hverken barn eller voksne kan forutse når snø eller is kommer rasende ned fra taket.

Tak og pris leverer og monterer typegodkjente snøfangere av god kvalitet.

Lovpålagt å sikre mot snøfall fra tak

TEK10 §10-3 sier «Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg.» Grannelova §4 sier «ingen må bygge slik at takdrypp eller snøras faller ned på naboeiendommen til skade eller ulempe for naboen.» I tillegg kan lokale politivedtekter ha bestemmelser om ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet, for eksempel der barn leker.