KONTAKT

Tlf
E-post

KONTAKTSKJEMA

Gratis befaring

OM OSS

Tak og Pris
– Bergensfirma med solid vekst og fornøyde kunder.

Daglig kontakt med kundene

Vi er et veletablert og effektivt firma der alle våre ansatte alltid er tilgjengelig for kundene. Vi har en flat organisasjonsstruktur, som gjør at lite tid går med til administrasjon.

Lager og verksted

Tak og Pris AS har eget lager og moderne blikkenslagerverksted for produksjon av alle typer beslag og pipetekkinger.

Les mer om verkstedet vårt her

Økende mengde oppdrag

Tak og Pris AS har hatt en jevn og god vekst siden oppstart i 2014. Vårt fokus på effektiv utførelse av oppdrag har resultert i mange fornøyde kunder opp gjennom årene. Antall store takoppdrag økte fra 50 tak i 2014 til 75 tak i 2015, og videre til over 100 store takjobber i 2016. Dette har bare forstatt å øke år for år. Se hvor mange tak vi har lagt så lang på forsiden vår

Fagkompetanse

Tak og Pris AS har høyt fokus på fagkompetanse. Vi har en rekke ansatte med fagbrev som blikkenslager, fagbrev som taktekker og fagbrev som tømrer. Vi har også ansatt lærling gjennom Blikkenslagermestrenes opplæringskontor i Bergen.

Ingen jobb er for liten, eller for stor

Vi utfører i dag ett stort mangfold av oppdrag, alt fra små jobber som pipetekkinger og utskifting av rennedeler, til store jobber som rehabilitering av hele tak og utskifting av komplette renne systemer.

HMS/Internkontroll

Tak og Pris AS har stort fokus på HMS/Internkontroll i alle våre oppdrag. Vi tilfredsstiller arbeidsmiljøloven samt plan- og bygningslovens krav til styringssystem.

Les mer om HMS her

Bilpark/utstyr

Vi har en moderne bilpark, bestående av små servicebiler, tippbiler og flere store kranbiler, i tillegg til ny teleskoptruck for transport og heising av material på tak. Dette gir en effektiv drift på utførelse av alle typer oppdrag.

Se bilparken vår her