KONTAKT

Tlf
E-post

KONTAKTSKJEMA

Gratis befaring

Personvernerklæring

Personvernerklæringen forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Tak og pris på www.takogpris.no og tilknyttede digitale kanaler.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Dersom du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg, eller noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss på post@takogpris.no

Detaljer om tredjeparts leverandører

Følgende tredjeparts leverandører kan også innhente og lagre informasjon på www.takogpris.no

Google Analytics 4 & Google Ads

Vi samler inn statistikk om hvordan tjenestene våre brukes. Vi bruker både Google Universal Analytics og Google Analytics 4 på vår nettside. Dette brukes for å lage informasjonskapsler slik at vi kan merke oss ditt bruksmønster. Denne dataen brukes til å forbedre nettstedet og for å få mer kunnskap om hvilke av våre tjenester du er interessert i. Behandlingen av opplysningene gjør det mulig å lage en bedre brukeropplevelser for deg.  I henhold til Googles retningslinjer samles opplysninger inn avidentifisert, og vi ikke kan spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Du kan lese mer om vår bruk av Cookies/Informasjonskapsler her. 


Opplysninger om bruksmønster på nettsiden deles med Google Ads. Dette er for å sende deg tilpasset reklame i form av bilde- og tekstannonser når du har besøkt nettsiden vår. Opplysningene er delvis anonyme, og kan ikke kobles til deg personlig, men kan brukes til å se ditt bruksmønster på nettsiden vår. Dette gjør at vi kan sende deg delvis personlig reklame i Google sitt nettverk på tredjeparts nettsider, både som søk- og interaktive annonser.

Google Consent Mode v2

Verktøyet Google Consent Mode lar oss tilpasse vår sporingsaktivitet basert på brukerens samtykke. Hvis en bruker gir sitt samtykke til sporingsformål, tillater Consent Mode at Google Analytics å samle inn og behandle data i henhold til dette samtykket.

Det er imidlertid viktig å merke seg at selv om en bruker ikke gir sitt samtykke, tillater Google Consent Mode fortsatt innsamling av anonyme data som ikke kan identifisere individuelle brukere. Disse dataene brukes til å generere generelle analyser og statistikker om nettstedets ytelse og brukermønstre, men inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon.

Google reCAPTCHA

ReCAPTCHA er implementert på vårt nettsted for å forhindre automatisert inntasting av data. Ved å analysere brukeratferd vurderer Google reCAPTCHA om den aktuelle besøkende er et menneske eller en maskin. Dette verktøyet brukes kun som sikkerhet for å bekjempe spam og misbruk av skjemaløsninger på nettstedet vårt. Det er aktivert bare ved innsending av skjemadata.

Google reCAPTCHA V2 (checkbox) opererer i samsvar med GDPR, og ytterligere detaljer finnes i Googles personvernregler og Googles vilkår for bruk.

Kontakt via e-post, telefon og sms

Som kunde kan det hende at dialogen med oss foregår på e-post telefon og sms. Dette kan gjelder generelle ting rundt ditt kundeforhold. Eksempler på dette kan være bekreftelse av varer eller tjenester du har eller skal bestille. Din kontaktinformasjon og tekstlig korrespondanse lagres i disse tilfellene.

Når og hvordan vi samler inn personopplysninger

Tak og pris samler ikke inn personopplysninger med mindre du selv oppgir dette, f.eks. ved å kontakte oss via e-post eller kontaktskjema. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er i din interesse. Opplysningene fra våre kontaktskjema blir lagret i vår e-post post@takogpris.no og i inntil seks (6) måneder i WordPress-databasen.

Hva brukes personopplysningene til?

Vi trenger opplysningene for å holde kontakt med deg og kartlegge dine behov for et mulig fremtidig kundeforhold. Dine personopplysninger brukes ikke til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvor lenge lagrer vi data?

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. I tilfeller hvor vi kan ha en genuin samarbeidsinteresse ved en senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold.

Vi beholder nødvendige opplysninger for regnskap av historiske grunner.

Hvem som har tilgang på dataene

Det er kun vi i Tak og pris og våre leverandører når det er nødvendig, som har tilgang til personopplysningene. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i dine egne opplysninger. Du kan be om å få en kopi av opplysningene vi har registrert om deg. Det gjøres ved å ta kontakt med oss på post@takogpris.no

Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller du ikke har adgang til å behandle dem, kan du også be oss rette opplysningene.